מינהלת מדידה והערכה במטח מפתחת בעבור משרד החינוך את בחינות הבגרות בנתיב החינוך הטכנולוגי לבתי-הספר העל-יסודיים ואת בחינות הגמר לטכנאים ולהנדסאים, וכן את בחינות המיצ"ב לבתי-הספר היסודיים ולחטיבות הביניים.

כמו כן, המינהלת מפתחת בעבור משרד החינוך בחינות בגרות מתוקשבות במקצועות שונים.

 
    התוכנה לניהול הבחינות מידע חיוני רישום
אודות מינהלת מדידה והערכה     כתבו אלינו
מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור חל"צ