מינהלת מדידה והערכה במטח מפתחת בעבור משרד החינוך את בחינות הבגרות בנתיב החינוך הטכנולוגי לבתי-הספר העל-יסודיים ואת בחינות הגמר לטכנאים ולהנדסאים, וכן את בחינות המיצ"ב לבתי-הספר היסודיים ולחטיבות הביניים.

כמו כן, המינהלת מפתחת בעבור משרד החינוך בחינות בגרות מתוקשבות במקצועות שונים ובחינות מתוקשבות בערבית, עברית ואנגלית למועמדים להוראה במגזר הלא-יהודי. הבחינות המתוקשבות מופעלות באמצעות סביבת ההיבחנות iTest.

 
    התוכנה לניהול הבחינות מידע חיוני רישום
אודות מינהלת מדידה והערכה     כתבו אלינו
מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור חל"צ