אתר זה הוא חלק אחד מגישה רחבה לחינוך לשוני. גישה זו מציעה דרכי הוראה-למידה המותאמות לסגנונות למידה שונים של תלמידים, ומתחשבת בניסיון האורייני-תרבותי של תלמידים עולים ובני עולים, בארצות המוצא שלהם.
דרכי ההוראה-למידה פותחו ע"י הצוות לחינוך לשוני במטח, והם מתבססים על עבודה עם תלמידים בכיתות ג – ו שהישגיהם הלימודיים נמוכים, שהם או הוריהם הגיעו לארץ מאתיופיה, מקווקז או מחמ"ע (חבר מדינות עצמאיות ברוסיה), ושהשפה שבה מתנהל השיח הדבור והכתוב בביתם אינה השפה העברית.
כוונת הפיתוח הייתה למצוא דרכי הוראה-למידה שיקלו על תלמידים אלו את התנהלותם בתוך עולם השיח הלימודי המתקיים בשפה העברית ולהאיץ את התקדמותם בהבנה של טקסטים כתובים ודבורים בשפה העברית.
פיתוח דרכי ההוראה-למידה השונות והמותאמות נעשה על בסיס חיפוש מאפייני למידה שנמצאו אופייניים לרוב התלמידים שהם או הוריהם הגיעו מאחת מארצות המוצא הנ"ל (אתיופיה, קווקז או חמ"ע) במהלך הפיתוח נעשו בדיקות חוזרות ונשנות של תרומת דרך ההוראה-למידה המוצעת לשיפור הישגיהם של תלמידים אלו.
דרך ההוראה-למידה המיושמת באתר זה, עיקרה - הכוונת התלמיד להסתייע במודע במרכיביו הלשוניים והתחביריים של הטקסט הכתוב, על מנת להבין את רבדיו השונים.
מצאנו שדרך זו מתאימה מאוד לניסיון האורייני-תרבותי של תלמידים שהם או הוריהם יוצאי חמ"ע, והיא סייעה מאוד לקידום מואץ שלהם בקריאה ובהבנה של טקסטים בעברית.


דרך הוראה-למידה מומלצת להאצה של תלמידים יוצאי חמ"ע: עקרונות, פעילויות מדגימות
דרך הוראה-למידה מומלצת להאצה של תלמידים יוצאי אתיופיה: עקרונות, פעילויות מדגימות
דרך הוראה-למידה מומלצת להאצה של תלמידים יוצאי קווקז: עקרונות, פעילויות מדגימות


אתר מרקם חמ"ע הוא אתר אינטרנט מבית מטח, שפותח במימון מסד קליטה.


צוות הפיתוח
מרקם לחמע פותח על-ידי מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, ארגון ללא מטרות רווח בעל מחוייבות חברתית, שמטרתו לקדם את החינוך בישראל.

מטח
פיתוח תוכן: יעל זהבי, נעמי גורבט ויעל אסיף.
ייעוץ מדעי: פרופ' שושנה בלום-קולקה.
עריכה: חיה יצחקי.
 
ניהול פיתוח טכנולוגי: עופר טייבר.
איפיון האתר: אריאלה וייס
עיצוב גרפי: שושי.מליק
תכנות: יורם גבעוני
בניית האתר: עינת טוב, מירה להט
 
ניהול הקלטות ובימוי: תהילה גרינוולד
קריינות: אפי בן-ישראל, צביקה פורמן ועדי בר-לב
עריכת קול: אנה סוכנוב

מסד קליטה

מייסודם של ג'וינט ישראל, המשרד לקליטת עלייה, משרד הרווחה, משרד החינוך ומשרד הבינוי והשיכון למטרות תכנון ופיתוח שירותים לשילוב עולים בחברה.