אתר מטח מטר חטב
שרשרת מזון ומארג מזון
1. לפניכם מארג מזון בלתי שלם.
השלימו את המארג באמצעות גרירה של התמונות שבמחסן אל המקומות החסרים
לשאלה הבאה


שרשרת מזון ומארג מזון

כל היצורים החיים, הניזונים זה מזה, הם חוליות שמצטרפות יחד לשרשרת מזון. וכמו בשרשרת - כל יצור אוכל את מי שנמצא בחוליה שלפניו, ונאכל על-ידי מי שנמצא בחוליה שאחריו. כך חומרים ואנרגיה עוברים מחוליה לחוליה בשרשרת המזון.

החוליה הראשונה בכל שרשרת המזון היא יצרן. היצרן מייצר מזון בתהליך של הטמעה (פוטוסינתזה). יצרני המזון העיקריים בכדור-הארץ הם הצמחים (ביבשה) והאצות (במים) . אור השמש הוא מקור האנרגיה לכל התהליכים המתרחשים בגופם. בעזרת אנרגיית השמש ובעזרת חומרים אנאורגניים שהיצרנים קולטים מהסביבה, הם בונים את החומרים האורגניים שמרכיבים את גופם.

החוליות הבאות בכל שרשרת מזון הן של צרכנים שונים: הצרכן הראשוני הוא בעל-חיים צמחוני, שאוכל את הצמח (היצרן). בהמשך השרשרת צרכנים שניוניים: טורף, שניזון מהצמחוני, אחריו - טורף משני, וכך הלאה - עד החוליה האחרונה בשרשרת המזון: טורף-על.

לצד החוליות בשרשרת המזון נמצא את קבוצת אוכלי השיירים והמפרקים. יצורים אלה ניזונים משיירים של כל החוליות בשרשרות המזון: צמחים ובעלי-חיים שמתו והפרשות של בעלי-חיים. בקבוצת המפרקים נמצאים חיידקים ופטריות. חשיבותם מיוחדת, כי הם גורמים למיחזור של חומרים בטבע.

ענו על השאלות:

1. הרכיבו שרשרת מזון מהיצורים השונים שבאיור: גררו באמצעות העכבר את היצורים שבחרתם אל התיבות הריקות שלמטה.


בכל סביבת-חיים, ביבשה ובים - שרשרות מזון רבות. כיוון שלרוב בעלי-החיים יש מקורות מזון אחדים, וכיוון שכל יצור נאכל על-ידי בעלי-חיים ממינים שונים, שרשרות המזון שבכל סביבת-חיים משולבות זו בזו ומהוות מארג מזון.

2. לפניכם מארג מזון:
א. בשדה התירס פוזר רעל עכברים. אילו אוכלוסיות ייפגעו כתוצאה מכך?
העכברים בלבד.
העכברים והנחשים.
העכברים, הנחשים והנמיות.
העכברים, הנחשים והנמיות ואדום-החזה.
  בדיקה

הסבירו את תשובתכם.
תשובה

ב. אילו התבקשתם להכין פירמידה אקולוגית ממארג המזון:
כמה קומות (רמות הזנה) הייתם כוללים בה?

חמש קומות.
ארבע קומות.
שלוש קומות.
שתי קומות.
  בדיקה

הסבירו את תשובתכם.
תשובה

ג. מיהם הצרכנים הראשוניים (הצמחוניים) במארג?
תירס ועץ אלון.
נחש ואדום החזה.
עכבר וזחל.
זחל בלבד.
  בדיקה

ד. מיהם טורפי העל במארג?
אדום-החזה ונחש.
עכבר, אדום החזה ונחש.
נמייה ונחש.
נמייה בלבד.
  בדיקה

ה. מיהם היצרנים במארג?
תירס ועץ אלון.
עכבר וזחל.
נמייה ונחש.
נמייה בלבד.
  בדיקה
מרכז קשרי לקוחות תמיכה טכנית הגנה על פרטיות תנאי שימוש כתבו אלינו אודות קטלוג עדכון הגדרות דפדפן התקנת נגן פלאש