"גלגל ההיסטוריה" הינו פינה ברשת שתכניה יתחדשו לעתים קרובות. פינה זו
תעסוק בשנה הקרובה בנושאים הקשורים בתולדות בית שני.

כל נושא ישא אופי של גליון ובו ארבעה מדורים קבועים שתכניהם מתאימים לנושא הגליון:
הולכים ברגל – המלצה לטיול באתר היסטורי בארץ כחלק מלימודי ההיסטוריה.
גולשים ברשת – המלצה לשיטוט בין אתרים באינטרנט להעשרת הידע ולהכנת עבודות.
צפנת פענח – כתב חידה כבסיס להכנת כתבה עיתונאית על ידי התלמידים.
ארכיון – אוסף גליונות קדומים, פתרונות כתבי החידה והכתבות המצטיינות של התלמידים.

הגליון הראשון מוקדש לחשמונאים.
הגליון השני מוקדש להורדוס.
הגליון השלישי, מוקדש למרד הגדול.
הגליון הרביעי, מוקדש למרד בר-כוכבא.