קבוצות דיון
 
דיון בשאלות אקטואליות


מבחן בוגר כיתה ו
לשם קבלת המבחן ניתן לפנות אל המדריכה המחוזית שלך או אל תמי גירון למייל: tamiavi@netvision.net.il


הודעה חדשה בדיקת מבחני מיצב חיצוני מורה 21:34 20/06/08
תגובה להודעה בדיקת מבחני מיצב חיצוני תמי - מרכז המורים 15:11 24/06/08
תגובה להודעה עניינים טכניים תמי גירון 07:08 28/06/08
תגובה להודעה בדיקת מבחני מיצב תמי גירון 09:31 19/09/08
תגובה להודעה בדיקת מבחני מיצב מיכל רביב 10:03 19/12/10
תגובה להודעה בדיקת מבחני מיצ"ב מרים אבו דאוד 13:25 27/02/15
תגובה להודעה יהדות מלי 19:27 27/01/09
תגובה להודעה יהדות מלי 19:30 27/01/09
הודעה חדשה מבחן בוגר כיתה ו סתיו 12:01 14/06/08
אתה כאן תגובה להודעה מבחן בוגר כיתה ו תמי - מרכז המורים 09:40 15/06/08
תגובה להודעה מתמטיקה קסם 10:29 03/07/08
תגובה להודעה מבחן הבוגר בכיתה ו אמונה 15:49 21/10/14
הודעה חדשה רמות חשיבה מתמטית מרינה, מורה למתמטיקה, מעלות 22:36 11/06/08
תגובה להודעה רמות חשיבה תמי - מרכז המורים 10:16 12/06/08