עבודות מסכמות
כאן תמצאו "עבודה מסכמת" לכל פרק בסדרה שבילים. עבודות אלה מסכמות את הנלמד בפרקים עצמם ואין יכולות לשמש כמבחנים, מפני שהן פתוחות לשימוש לציבור הרחב.

מבדקים לכיתה א
הקדמה למבדקים לכיתה א
הכרת המספרים עד 10
חיבור וחיסור עד 10
המספרים עד 20 - הכרה
חיבור וחיסור עד 20 - חלק א
המספרים עד 100
בעיות חיבוריות
חיבור וחיסור עד 20 - חלק ב


מבדקים לכיתה ב
מבדק חיבור וחיסור חלק ג
המבנה העשרוני עד 100 חלק א
המבנה העשרוני עד 100 חלק ב
מבדק חוקי פעולות, מבדק המספרים עד 1000
מבדק כפל
מבדקי כפל וחילוק
בעיות השוואה חיבוריות
חקר נתונים


מבדקים לכיתה ג
גימטריה, חוקי פעולות
המספרים עד 10,000 - חלק א (עודכן בתאריך 17.1.10)
ביסוס כפל והחילוק ובעיות מילוליות
המספרים עד 10,000 - חלק ב (תאריך עדכון:25.10.09)
המספרים עד 10,000 - חלק ג
כפל עד 10,000
חילוק עם שארית, שברים יסודיים
בעיות השוואה (כפל וחילוק) ובעיות דו-שלביות
חקר נתונים- השכונה שלי

מבדקים בגאומטרייה לכיתה ג
זוויות, משולשים, ישרים מקבילים, מרובעים, מדידת אורך, סיבוב

מבדקים לכיתה ד
המספרים עד מיליון
כפל מאונך, מספרים ראשוניים ומספרים פריקים, חזקות
חילוק, סימני התחלקות, גימטריה
שברים - חלק א
שברים - חלק ב
בעיות מילוליות דו-שלביות
חקר נתונים וניתוח סיכויים
מבדקים בגאומטרייה: מצולעים ומדידת שטח, סימטרייה, תיבות ומדידת נפח, לוח שנה וחישובי זמן

מבדקים לכיתה ה
ספר 1:
פעולות במספרים עד מיליון - חלק א
שברים - חלק ג
בעיות מילוליות רב-שלביות
ספר 2:
פעולות במספרים עד מיליון- חלק ב
שברים - חלק ד (עדכון 30.11.10)
ספר 3:
מספרים עשרוניים
ממוצע
אחוזים
גאומטרייה: מרובעים, ריצופים, גובה, שטחים

מבדקים לכיתה ו
ספר 1: מספרים טבעיים, שברים - חלק ה, קנה מידה (עודכן 30.11.10)
ספר 2: שברים - חלק ו (יחידות ב-ד), כפל וחילוק מספרים עשרוניים, אחוזים (עודכן 30.11.10)
ספר 3: מספרים ופעולות-הרחבה והעמקה,יחס, חקר נתונים (אנו לא מכינים מבדק לפרק "שכונת המספרים")
גאומטרייה: גופים, מעגל ועיגול, חישובי נפחים
(עודכן 2.12.10)