ספרי הלימוד החדשים לשנת תשע"ג

הריח המשכר של ספר מודפס חדש אהוב על כולנו. אך לפני שתתקבל התוצאה המשמחת מתרחשים כמה דברים 'מאחורי הקלעים'; רק בתום תהליך לידה ארוך ולעתים אף מפרך מתקבל ספר לימוד חדש הראוי לשימושם של מורי ישראל ותלמידיה.

כגוף שחרת על דגלו את שילוב הטכנולוגיה בחינוך, אנו מאמינים שפיתוח ספר בעידן זה מצריך חשיבה והתאמה טכנולוגית כבר בשלב קביעת תוכן הספר עצמו. התאמה טכנולוגית שכזו מתבטאת בכמה אופנים:

הפעילויות והמשימות שיופיעו בגוף הספר מותאמות לרוח הזמן ולעולם הטכנולוגי שבו אנו חיים. למשל, בספרי הלימוד משולבות משימות המפנות תלמידים לחקור ברשת, לפתוח פרופיל בפייסבוק עבור דמויות ידועות, לצלם תופעות טבע ולערוך את התמונות בתוכנות הזמינות ברשת ועוד. פיתוח משימות שפתרונן מצריך עבודה ברשת מבטיח את רלוונטיות המשימות לאורך זמן. מובן שכל תחום דעת מקפיד על התאמת המשימות למקצוע הנלמד ולגיל הלומד.

ספרי לימוד דיגיטליים
סביבת הלמידה כותר ספרי לימוד מאפשרת גישה ליותר מ-400 ספרי לימוד מבית מטח ומהוצאות נוספות, לכל שכבות הלימוד ובמגוון תחומי דעת כמו מתמטיקה, עברית, מדע וטכנולוגיה, היסטוריה, גאוגרפיה ועוד.
החל מתחילת מאי ועד סוף שנת הלימודים תשע"ב, הגישה לכל ספרי הלימוד בסביבת כותר ספרי לימוד תהיה ללא תשלום.

בעת פיתוח תוכן הספר מפותחות גם פעילויות אינטראקטיביות המותאמות לתוכן. הספר יכלול הצגה ויזואלית של הפעילות ויקושר ישירות לפעילות בסביבות הלמידה אופק, כותר ספרי לימוד או הילקוט הדיגיטילי. פיתוח כזה הופך את הספר לפעיל וכך גם את הלמידה כולה. אמצעי המחשה דינמיים מסייעים לתלמיד להפוך לפעיל – הוא מפעיל את הכלים העומדים לרשותו וכך הפעילות הופכת מוחשית ודינמית ומאפשרת שינוי וחקירה.

נוסף לכך, הספר הדיגיטלי מכיל אין-ספור פעילויות תרגול שבסופן מתקבל משוב אוטומטי. בדרך זו מפתח התלמיד עצמאות בלמידה, מתרגל על פי צרכיו ורוכש יכולת בקרה אישית על רמת השליטה בחומר. כמו כן, פיתוח תוכן מתוך חשיבה טכנולוגית מחייב להתאים את תהליך ההפקה של הספר מבחינת העיצוב והצבעוניות, ולשלב בו אלמנטים גרפיים בעלי משמעות.

כך נולדו ספרי הלימוד החדשים הללו:

ספרי הלימוד החדשים לבתי הספר העל יסודיים (ז-יב)

ספרי הלימוד החדשים לחטיבת הביניים מותאמים לדרישות משרד החינוך ולתכניות הלימודים ויֵצאו לאור לקראת שנת הלימודים תשע"ג. הספרים מותאמים להוראה וללמידה במאה ה-21, באמצעות הילקוט הדיגיטילי – סביבת למידה המספקת מענה מערכתי מלא ומקיף למורה ולתלמיד, ומזמנת להם את מיטב כלי ההוראה והלמידה הנדרשים תחת קורת גג אחת.

הילקוט הדיגיטלי מאפשר לקרב את התלמידים אל חומר הלימוד באמצעות שילוב מיטבי של טכנולוגיה מתקדמת עם תוכן איכותי ועם מגע אישי של המורה. בילקוט הדיגיטלי תוכלו למצוא מהדורה דיגיטלית של ספרי הלימוד, תכנים מקוונים ומערכת מתקדמת לניהול למידה.
בתי ספר שיבחרו ללמד באמצעות ספרי הלימוד המפורטים מטה יקבלו הרשאה להשתמש במהדורה הדיגיטלית של ספרים אלה ללא תשלום נוסף


מדע וטכנולוגיה
סדרת ספרי לימוד חדשה הכוללת שלושה ספרי לימוד:
מדעי החומר לכיתה ז
מדעי החיים לכיתה ז
מדעי החיים לכיתה ח
הספרים עשירים במשימות למידה ובהן ניסויים, משימות מידענות, הדמיות ברשת ותצפיות; יש בספרים מגוון דוגמאות ותמונות עשיר הממחיש את נושאי הלימוד.

הפרקים בספרי הלימוד כוללים מבוא, סיכום ושאלות סיכום ומאפשרים הן למידה בכיתה הן למידה עצמאית של התלמידים.

הספר מלווה במדריך למורה המודפס על ספר הלימוד עצמו.

הספר "מדעי החיים לכיתה ז" יֵצֵא לאור גם בשפה הערבית.

מתמטיקה


הספר מתמטיקה לחטיבת הביניים, ספר ז, הוא הראשון בסדרת ספרי לימוד חדשה להוראת המתמטיקה לחטיבות הביניים; הסדרה מבוססת על תכנית הלימודים החדשה והסופית שאושרה השנה.
ספרי הסדרה מעודדים חשיבה מתמטית מסדר גבוה והבנה מעמיקה של עולם המתמטיקה. הספרים ידידותיים, צבעוניים ומרווחים, מכילים מגוון משימות, פתרונות והסברים ועשירים בתרגול מדורג.

עברית
סדרת ספרי לימוד חדשה הכוללת שלושה ספרי לימוד:
מילה טובה מאוד, ספר ז
מילה טובה מאוד, ספר ח
מילה טובה מאוד, ספר ט

הספרים מכילים טקסטים רבים ממגוון תחומי דעת וממגוון סוגות, ובהם טקסטים שאינם רציפים. הטקסטים מאתגרים, מעניינים ורלוונטיים לעולמם של בני הנוער. כל ספר מכיל בסופו מאגר ענק של משימות מסכמות וכל ספר מלווה בתשובון.

נושאי הלימוד המרכזיים נלמדים באופן ספירָלי; מושם דגש בתהליך הכתיבה, בהבעה בעל פה, בהעשרת אוצר המילים ובשימוש במילון.

עיצוב הספרים עדכני, צבעוני ומשופע בתצלומים.

היסטוריה
הסדרה מסע אל העבר היא סדרת הספרים המובילה ללימוד היסטוריה בחטיבות הביניים בחינוך הממלכתי, והסדרה היחידה הנותנת מענה מלא לתכנית הלימודים החדשה שאישר משרד החינוך. הסדרה כוללת את ספרי הלימוד החדשים הללו:
עולמות נפגשים, מאות 5–16, כיתה ז
קדמה ומהפכות, מאות 19-16, כיתה ח
העולם המודרני במשבר, 1870–1939, כיתה ט

ואלה תולדות היא סדרת ספרי לימוד חדשה המותאמת לתכנית הלימודים החדשה בחינוך הממלכתי-דתי, וכוללת את ספרי הלימוד הללו:
ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד
ימי הביניים: היהודים – מיעוט בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמי
בפרקי הספרים משולבים קטעי מחקר, תעודות, מפות, תמונות, צירי זמן ומגוון פעילויות. הספרים מלווים בתמיכה ובהעשרה באתר תולדוט – אתר הבית של המורים להיסטוריה.

גאוגרפיה
הספר כדור הארץ, אדם, סביבה לכיתה ח מציג את העולם שבו אנו חיים – את מיקומו בחלל, את נופיו המגוונים, את המתרחש במעמקיו ואת המתחולל מחוצה לו. בספר קטעי מידע עדכניים, עשרות איורים, מאות תמונות מרחבי העולם, מפות ותצלומי לווין. הספר יֵצֵא לאור גם בשפה הערבית.

תנ"ך
סדרת ספרי לימוד חדשה להוראת תנ"ך בחטיבות הביניים כוללת את הספרים הללו:
יציאת מצרים, כיתה ז
משבטים לממלכה, כיתה ח
תקופת המלוכה, כיתה ט

ספרי הסדרה נכתבו בסיוע ייעוץ מדעי מוקפד ומוסמך, בצורה בהירה וידידותית למורה ולתלמיד ועוצבו באופן מזמין וססגוני.
ספרי הסדרה אינם מיועדים להחליף את הקריאה בתנ"ך אלא מציעים כלי עזר להתמודדות עם הכתוב. הם מכילים ביאורי מילים פשוטים לכל הפרקים הנלמדים וביאורים בהירים של מושגי יסוד.
ספרי הסדרה כוללים דיונים מגוונים מעולם התנ"ך, כגון: פרשנות, תאולוגיה וארכאולוגיה, וכן דיונים מתחומים נוספים כמו גאוגרפיה ואמנות; במקביל פונים הספרים אל התלמיד באמצעות דיונים בנושאים הרלוונטיים לעולמו והכוללים גם נקודת מבט אקטואלית.
הספרים מלווים בתמיכה ובהעשרה באתר מקראנט באתר מוצגים פרקי התנ"ך הנלמדים בלוויית ביאורים, קריינות ודפי עבודה.

ערבית לדוברי עברית


הספר לומדים ערבית, ספר א, הוא הראשון בסדרת ספרים חדשה ללימוד השפה הערבית בחטיבות הביניים.
הספר מסייע ללמד את אותיות הכתב ואת התנועות בדפוס ובכתב יד בבהירות ובמהירות. אוצר המילים, המוקנה לאורך כל הספר, מאפשר להבין טקסטים בסיסיים במהירות ומפתח את יכולתם של התלמידים לתקשר ואת השיח ביניהם כבר מן השלב הראשון של הלמידה. הספר צבעוני וידידותי. הוא מותאם לבני נוער ונכתב על ידי צוות כותבים מיומן ומקצועי בשיתוף פרופסור חזי ברוש, ובייעוץ מדעי מוקפד של הגברת נעמי אביבי וייסבלט.

מוזיקה
הספר תולדות המוזיקה מיועד לתלמידי מגמת המוזיקה בחטיבה העליונה.
בספר נסקרת התפתחות המוזיקה המערבית מן המאה התשיעית ועד למאה העשרים. כל פרק מוקדש לתקופה אחת או לנושא אחד ונכתב על ידי מומחה בתחום. הספר מלֻוֶּה בדוגמאות של תווים, באיורים ובתמונות צבעוניות הממחישות את הרקע ההיסטורי, האמנותי והתרבותי של כל תקופה וסגנון. כמו כן, יוחדו בספר פרק אחד למוזיקה היהודית האמנותית ופרק נוסף למוזיקה האמנותית בישראל; פרקים אלה מקרבים את הספר לעולמם של תלמידי המוזיקה בישראל. לספר צורף מילון מונחים.
במהדורה הדיגיטלית של הספר ישולבו קישורים לחלק גדול מהיצירות המופיעות בו ואשר נמצאות ברשת.
לפרטים נוספים, להזמנת ספרים לדוגמה או לרכישת מינוי לילקוט הדיגיטלי עבור בית הספר, ניתן להתקשר לטלפון 1-800-366-555 או לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת Sherut@cet.ac.il. .

ספרי הלימוד החדשים לבתי הספר היסודיים (א–ו)

ספרי הלימוד החדשים לבתי הספר היסודיים מותאמים לדרישות משרד החינוך ולתכניות הלימודים ויצאו לאור לקראת שנת הלימודים תשע"ג. הספרים מותאמים להוראה וללמידה במאה ה-21, באמצעות סביבות הלמידה אופק וכותר ספרי לימוד, המספקות מענה מערכתי מלא ומקיף למורה ולתלמיד ומזמנות להם את מיטב כלי ההוראה והלמידה הנדרשים.

בסביבת כותר ספרי לימוד תוכלו למצוא מהדורה דיגיטלית של ספרי הלימוד וקישורים לתכנים מקוונים שונים.

בסביבת אופק תוכלו למצוא מגוון רחב של תכנים מקוונים ושל פעילויות אינטראקטיביות: יחידות לימוד,

בתי ספר שיבחרו ללמד באמצעות ספרי הלימוד מטה יקבלו הרשאה לשימוש בספר הדיגיטלי ללא תשלום נוסף.


משימות הערכה, פעילויות העשרה, מאגרי מידע, מעבדות והדמיות. סביבות למידה אלו מקושרות למערכת מתקדמת לניהול למידה, המאפשרת לייעל את ההוראה ואת הלמידה ומזמנת פדגוגיה חדשה בין המורה לתלמיד ובין התלמידים.


תנ"ך


הספר תנ"ך לכיתה ד הוא ספר המשך לסדרת הספרים המצליחה להוראת התנ"ך בבתי הספר היסודיים ממלכתיים.
הסדרה פותחת צוהר ללימוד הטקסט המקראי ולניתוחו במגוון דרכים, ובהן תיווך העלילה באמצעות איורי קומיקס, הקניית מיומנויות ייחודיות להבנת הטקסט המקראי ושימוש בכלים מעולמות התוכן של מגוון תחומים, כגון: גאוגרפיה, ספרות, אמנות והיסטוריה.
מלבד זאת, ההצעות הדידקטיות מזמינות את התלמידים לדון בנושאים ערכיים העולים מן הטקסט המקראי ומעודדות אותם ליצור בעקבות הקריאה.

מתמטיקה
הספר גאומטריה לכיתה ב שייך לסדרת הספרים שבילים, הנלמדת במאות בתי ספר בארץ, והוא חלק מסדרת ספרים חדשה להוראת גאומטריה, המקרבת את התלמידים לעולם הגאומטריה המופשט. באופן שיטתי ומובנה, ובאמצעות חוברת צבעונית ואביזרים ייחודים, מסייעת הסדרה לתלמידים לפתח תפיסה חזותית ותובנה מרחבית, ולהבין את המשמעות העמוקה של המושגים הגאומטריים.
בגרסה הדיגיטלית של ספר הלימוד משולבות מעבדות גאומטריה ממוחשבות, ההופכות את הלמידה לחווייתית ולמשמעותית. הספר יֵצֵא לאור גם בשפה הערבית.

ערבית לדוברי ערבית


הספר ערבית שפתנו לכיתה ד הוא ספר המשך לסדרת ספרי הלימוד ערבית שפתנו, הנלמדת בבתי הספר היסודיים במגזר הערבי. הסדרה מבוססת על שיטה חדשנית ומעודכנת ללימוד השפה הערבית כשפת אם. הסדרה מטפלת בפער הקיים בין הערבית המדוברת לערבית הספרותית בחלקים השונים של השפה: הדיבור, השמיעה, הקריאה, הכתיבה ואוצר המילים. התכנים בסדרה מותאמים לעולם התלמידים ולקוחים מחיי היום-יום. כמו כן הפעילויות מובנות ומותאמות לשוני בין התלמידים.


לפרטים נוספים, לרכישה מרוכזת של ספרי לימוד דיגיטליים ולרכישת מינוי לאופק עבור בית הספר ניתן להתקשר לטלפון 1-800-366-555 או לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת Sherut@cet.ac.il.

בתחילת מאי ועד סוף שנת הלימודים תשע"ב תהיה הגישה לכל ספרי הלימוד, ישנים וחדשים, בסביבת כותר ספרי לימוד ללא תשלום.

לראש העמוד חזרה לגיליון

להדפסה | שלחו לחבר | כתבו לנו

המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור, רח' קלאוזנר 16 תל אביב  61394 טל: 1-800-366-555 פקס: 03-5480232     www.cet.ac.il