ההשתלמות מקיפה את הנושאים העיקריים בתכנית הלימודים של כיתה א בזיקה לציוני הדרך שקבע משרד החינוך.
לכל אחד מהנושאים האלה יש התייחסות מנקודות מבט שונות הקשורות להוראה בכיתה.
כאן תוכלו למצוא את המצגת מהשיעור הסינכרוני.
קישורים נוספים לשימושכם:
1.סרטון הדרכה חדש (מרץ 2011) אודות
מרכיביו של שיעור טוב - הכולל שיחה
עם גב, תמי גירון – המדריכה הארצית
למתמטיקה בחינוך היסודי.מצורפת מצגת .בנוסף צרפנו מסמך שיצא מתאם משרד החינוך "קווים מנחים לתכנון שיעור והערכתו".

2. הצעה למועדי לימוד
3. סרט הדרכה לבניית דפי עבודה באמצעות מחולל התרגילים.
נושאי הלימוד
התמחויות:
מספרים טבעיים: הכרה ופעולות
גאומטרייה לכיתות א-ג