ממלכת הלילה של הינשופים


מה אתם יודעים על ינשופים?
אתם בטח מכירים אותם רק
מסרטים וספרים, ובטוחים
שהם מאוד חכמים ונורא
מפחידים. בואו תכירו ותגלו
את האמת.


מדוע נקראים הינשופים דורסי לילה?

מפני שהם פעילים רק בלילה ו"דורסים" את הטרף שלהם.

הם עפים בשקט-בשקט, בחושך מוחלט, "דורסים" את הטרף שלהם בעזרת הטפרים, וקורעים ממנו חתיכות בעזרת המקור המאונקל. כשהם גומרים לעכל אותו, הם מקיאים את החלקים שאינם יכולים לעכל, כמו: נוצות, עצמות ושערות.

לינשופים הרעבים לא חסר מה לאכול. הם טורפים ציפורים קטנות, מכרסמים, זוחלים וחרקים.

הינשופים רואים היטב בחושך, אך בעיקר השמיעה שלהם מפותחת מאוד, והיא מאפשרת להם לשמוע אפילו את ציוצי המכרסמים.

הינשופים חיים בזוגות. יש להם בני זוג לכל החיים, והם מחלקים ביניהם את התפקידים. הנקבה מטילה ביצים ודוגרת עליהם, והזכר מביא מזון לגוזלים, עד שהם לומדים לעוף בעצמם כעבור כמה שבועות.

הינשופים מטילים את הביצים שלהם במקומות נטושים וחשוכים, כמו: גזעים חלולים של עצים, כוכים בסלע או קנים עזובים של ציפורים אחרות.

 

© עיתון הצעירים של נשיונל ג'יאוגרפיק, גיליון מספר 1, עמודים 10–11, מארס 2005.

1. לפניכם 3 קטעים העוסקים בינשופים. (גלילה של הסרגל תחשוף אותם בפניכם.)
קראו אותם וענו על השאלות.

מהי המטרה העיקרית של הטקסט על הינשופים?

לתת הוראות
להגן על ינשופים
למסור מידע
ללַמֵד על גוזלים

2. בקטע על הינשופים כתוב שהינשופים אינם מסוגלים לעכל את כל החלקים של הטרף שאכלו.
במחסן שבתחתית השאלה תמצאו שמות חלקים של הטרף.
מיינו אותם בטבלה: משכו כל פריט מן המחסן אל הטור המתאים בטבלה.


3. למי מתכוונים בכל מילה מודגשת?

דוגמה:
בשורה 6 בקטע הלילית של הארי פוטר כתוב: "והנוצות שלהם לבנות".
במילה שלהם מתכוונים לליליות ממין זכר.

א. בשורה 2 כתוב: "לכבוד יום הולדתו".
במילה הולדתו מתכוונים ל .

ב. בתחילת שורה 7 כתוב: "להחזיק אותם על היד".
במילה אותם מתכוונים ל .

ג. בשורה שלפני האחרונה כתוב: "הן יכולות לשרוד אפילו בטמפרטורה של 40 מעלות."
במילה הן מתכוונים ל .

4. קראו את הקטעים המספרים על שלושת העופות: הלילית של הארי פוטר, האוח והשעיר.
מהו הקשר בין שלושתם?

הקשר הוא הגודל שלהן.
הקשר הוא ששלושתם סוגים שונים של ינשופים.
הקשר הוא הצבע הדומה שלהן.
הקשר הוא ששלושתם עופות החיים בארץ-ישראל.
הקשר הוא ששלושתם עופות החיים בארצות הקרות.

5. האומנם אנחנו... כמו הינשופים?

הינשופים מחלקים ביניהם את התפקידים:
הנקבה דוגרת על הביצים, והזכר מביא מזון לגוזלים.
ומה קורה אצלכם בבית? מהי חלוקת התפקידים במשפחה שלכם?

כתבו טקסט שיתאר את חלוקת התפקידים בבית שלכם:
התפקידים שלכם ושל האחים שלכם והתפקידים של ההורים שלכם.
אם תרצו – תוכלו לכתוב על חלוקת תפקידים בכיתה או בתנועת הנוער.

בתיאור שלכם התייחסו אל השאלות הבאות:
א. מי הן הדמויות המעורבות בחלוקת התפקידים? (אני, אחים, הורים, חברים)
ב. היכן חלוקת התפקידים נערכת? (בבית, בכיתה, בתנועת הנוער...)
ג. מי משתתף בקביעת חלוקת התפקידים?
ד. מהי חשיבות חלוקת התפקידים? (היתרונות והחסרונות)
ה. האם אתם מרוצים מהחלוקה הזאת? אם לא - מה הייתם רוצים לשנות?