היחידות המחברת שלי  קבוצות דיון  אתרים ברשת  אודות והדרכה  

 
חלק א: מבוא ורקע תיאורטי (יחידות 1 - 3)
יחידה 1: הכוונה עצמית בלמידה והרציונל לטיפוחה
יחידה 2: עקרונות ה-הל"ה (הוראה-למידה-הערכה) החלופית
יחידה 3: הנחות יסוד להתערבות המכוונת לטיפוח לומדים בעלי הכוונה עצמית

חלק ב: סביבת ה-הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה (יחידות 4 - 7)
יחידה 4: יצירת חזון משותף (מצע בית ספרי) ותכנית לימודים בית-ספרית (תלב"ס)
יחידה 5: סביבת למידה המטפחת הכוונה עצמית
יחידה 6: שיח לימודי
יחידה 7: משוב והערכה בכיתה

חלק ג:
יחידה 8: בית הספר כארגון לומד - מיקוד בלמידת המורים

סיכום:
יחידה 9: מאפייני התרבות הבית-ספרית המטפחת הכוונה עצמית בלמידה ובהוראה